Kapital

96 Yarns Heel Bandana Socks

 • Kapital No. EK-552
  96 Yarns Heel Bandana Socks
  • One Size
  • Available In Red, Navy and Blue
  • 100% Cotton
  • Made In Japan
 • Kapital No. EK-552
  96 Yarns Heel Bandana Socks